Maszyny Pralnicze

mapa witryny

e-mail

DSP Sp. z o.o.
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
e-mail: biuro@maszynypralnicze.net

Bezpieczniejszy rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik PER czterochloroetylen Rozpuszczalnik węglowodorowy
Zagrożenie zdrowia:
  1. Substancja rakotwórcza kat.3, ograniczone dowody działania rakotwórczego.
  2. Bezpośrednie wydychanie powoduje obrzęk i zapalenie płuc.
  3. Pary powodują podrażnienia spojówek, kaszel, ból i zawroty głowy, uczucie senności i halucynacje, w bardzo wysokim stężeniu - śpiączkę.
  4. Skażenie oczu może spowodować uszkodzenie rogówki.
  5. Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, wymioty, biegunkę, i objawy ze strony układu nerwowego - jak w zatruciu drogą inhalacyjną.
  6. Wielokrotne narażenie na działanie dawek przekraczających dopuszczalny poziom może wywoływać niekorzystne działanie na wątrobę i nerki.
Zagrożenie zdrowia:
  • Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

DSP Sp. z o.o.
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
E-mail: biuro@maszynypralnicze.net

projekt i kod: Imagene